ἐπιβάλλεσθε

ἐπιβάλλεσθε
ἐπιβάλλω
throw
pres imperat mp 2nd pl
ἐπιβάλλω
throw
pres ind mp 2nd pl
ἐπιβάλλω
throw
imperf ind mp 2nd pl (homeric ionic)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”